کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ک عربی :()
(پیوند دادنِ عکس‌های روجلدی ۱۶ تا ۳۶ به فهرست‌های مربوط.)
 
(۳۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
 
''کتاب جمعه'' نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.
 
''کتاب جمعه'' نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.
  
* [[کتاب جمعه ۱]]
+
 
* [[کتاب جمعه ۲]]
+
{|
* [[کتاب جمعه ۳]]
+
|[[Image:jeld01.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱]]
* [[کتاب جمعه ۴]]
+
|
* [[کتاب جمعه ۵]]
+
|
 +
|[[Image:jeld02.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld03.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld04.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۴]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld05.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld06.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۶]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld07.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۷]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld08.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۸]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld09.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۹]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld10.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۰]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld11.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۱]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld12.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۲]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld13.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۳]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld14.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۴]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld15.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld16.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۶]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld17.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۷]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld18.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۸]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld19.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۹]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld20.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۰]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld21.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۱]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld22.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۲]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld23.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۳]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld24.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۴]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld25.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld26.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۶]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld27.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۷]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld28.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۸]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld29.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۹]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld30.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۰]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld31.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۱]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld32.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۲]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
|[[Image:jeld33.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۳]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld34.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۴]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld35.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld36.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۶]]
 +
|}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۱۳

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


Jeld01.jpg Jeld02.jpg Jeld03.jpg Jeld04.jpg


Jeld05.jpg Jeld06.jpg Jeld07.jpg Jeld08.jpg


Jeld09.jpg Jeld10.jpg Jeld11.jpg Jeld12.jpg


Jeld13.jpg Jeld14.jpg Jeld15.jpg Jeld16.jpg


Jeld17.jpg Jeld18.jpg Jeld19.jpg Jeld20.jpg


Jeld21.jpg Jeld22.jpg Jeld23.jpg Jeld24.jpg


Jeld25.jpg Jeld26.jpg Jeld27.jpg Jeld28.jpg


Jeld29.jpg Jeld30.jpg Jeld31.jpg Jeld32.jpg


Jeld33.jpg Jeld34.jpg Jeld35.jpg Jeld36.jpg