کتاب جمعه ۳۴

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۴ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۴

۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹


طرح و عکس

ا. باغداساریان... ۲


مقالات و مقولات

م. مراد... ۴

ع.ا.... ۱۰

آلبر اولیویه

منوچهر هزارخانی... ۶۴

اودری وایز

خ. کیانوش... ۸۰

علی بلوکباشی... ۱۰۵

جیری پلیکان

فرهاد آسوری... ۱۲۷

جعفر پیشه‌وری... ۱۳۹


شعر

عبدالله کوثری... ۱۳

عظیم خلیلی... ۱۴

تیمور ترنج... ۱۵

فاطمه ابطحی... ۷۷


نمایشنامه

استاد ذبیح بهروز... ۱۶


اسناد تاریخی


***
کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.