کتاب جمعه ۳۵

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۵ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۵

۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹


طرح و عکس

د. س. مور... ۲

ندا... ۱۵۶


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

غلامحسین میرزاصالح.... ۹

رودولفو استاونهاگن

محسن محسنین... ۱۵

پاکزاد... ۶۹

ژان میشل پالمید

ف. آزادسرو... ۸۷

ج. لیم

بهرام مقدادی... ۹۱


قصه و نمایشنامه

محمدرضا صفدری... ۳۳


شعر

آلکسی کاپیتو نوویچ گاستف

رامین شهروند... ۶۲


چهره‌ها

غلامرضا همراز... ۶۴


اسناد تاریخی

سرگرد شهید جعفر وکیلی... ۱۲۲


پرسه در متون

علی‌اکبر دهخدا... ۱۱۹


***جامانده از فهرست

سمیر امین... ۱۰۸

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.