کاربر:Parastoo

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انجام شود

کتاب هفتهٔ ۱۱: معضلِ دایرةالمعارف. دو سری دایرة‌المعارف دارد: از ۵۰ تا ۷۰ و از ۲۳ تا ۳۱. با کتاب هفتهٔ ۱۰ و ۱۲ باید هماهنگ شود.

موجودیِ سپیده: شماره های 5 و 15 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 38 و 40


***


جدول

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
پخش شهرستان‌ها، تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال


آزمایش

رابطهٔ بین کمکهای امریکا، جو سرمایه‌گذاری، و حقوق بشر در ۱۰ کشور وابستهٔ امریکا
نام کشور تاریخ استراتژیک سیاسی۱ (۱) مثبت (+) یا منفی (ـ) تأثیر روی دموکراسی۲ (۲) کاهش (-) یا افزایش (+) در استفاده از شکنجه یا جوخهٔ مرگ۱ (۳) کاهش (ـ) یا افزایش (+) در شمار زندانیان سیاسی۱ (۴) بهبود در جو سرمایه‌گذاری: ساده شدن قوانین مالیاتی (۵ الف) بهبود در جو سرمایه‌گذاری: فشار بر کارگران (۵ ب) کمک‌های اقتصادی (درصد تغییرات)۲ (۶) کمک‌های نظامی (درصد تغییرات)۲ (۷) (۶) + (۷) (درصد تغییرات)۲ (۸) اعتبارات امریکایی و شرکت‌های چند ملیتی (درصد تغییرات)۲ (۹) جمع (۸) + (۹) (درصد تغییرات)۲ (۱۰)
برزیل ۱۹۶۴ - + + + + ۱۴+ ۴۰- ۷- ۱۸۰+ ۱۱۲+
شیلی ۱۹۷۳ - + + + + ۵۵۸+ ۸- ۲۵۹+ ۱۰۷۹+ ۷۷۰+
جمهوری دومینیکن ۱۹۶۵ - + ب ن * + + ۵۷+ ۱۰+ ۵۲+ ۳۰۵+ ۱۳۳+
گواتمالا ۱۹۵۴ ـ + ب ن + + ب ن ب ن ب ن ب ن ۵۳۰۰+
اندونزی ۱۹۶۵ - + + + ب ن ۸۱- ۷۹- ۸۱- ۶۵۳+ ۶۲+
ایران ۱۹۵۳ - + + + + ب ن - - - ۹۰۰+
فیلیپین ۱۹۷۲ - + + + + ۲۰۴+ ۶۷+ ۱۴۳+ ۱۷۱+ ۱۶۱+
کرهٔ جنوبی ۱۹۷۲ - + + + + ۵۲- ۵۶- ۵۵- ۱۸۳+ ۹-
تایلند ۱۹۷۳ + - ب ن ـ - ۶۳- ۶۴- ۶۴- ۲۱۸+ ۵+
اوروگوئه ۱۹۷۳ - + + + + ۱۱- ۹+ ۲- ۳۲+ ۲۱+


اوه! چه خوب شد. مرسی. الگوی نشان هم جواب داد :)‌ خیلی مرسی. --Mohaddese ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۳۳ (UTC)جدول انتهایی اسناد تاریخی

فهرست مقالاتی که دربارهٔ امور کار و کارگری تا شمارهٔ ۳۱ کتاب جمعه منتشر شده است.
عنوان مطلب ............................................................ شماره
۱ خودگردانی در تولید و مدیریت ............................................................ ۱، ۲، ۳
۲ سازماندهی شورائی ............................................................ ۲


جدول گرسنگی کتاب

برآورد تولید جهانی کتاب در سال ۱۹۷۴*
نواحی دنیا تولید کتاب برحسب عنوان در دنیا تعداد عنوان کتاب در یک میلیون نفر، مقیاس جهانی درصد توزیع تولید کتاب درصد توزیع جمعیت
۵۷۱۰۰۰ ۱۸۶ مبنا ۱۰۰ مبنا ۱۰۰
افریقا ۱۱٬۰۰۰ ۲۸ ۱٫۹ ۱۲٫۸
امریکای شمالی ۹۶٬۰۰۰ ۲۸۴ ۱۶٫۸ ۱۱٫۰
امریکای جنوبی ۲۰٬۰۰۰ ۹۴ ۳٫۵ ۶٫۹
آسیا ۸۳٬۰۰۰ ۶۰ ۱۴٫۵ ۴۵٬۱
اروپا ۲۷۶٬۰۰۰ ۵۸۷ ۴۸٫۳ ۱۵٫۳
اقیانوسیه ۵٬۰۰۰ ۲۳۹ ۰٫۹ ۰٫۷
روسیه ۸۰٬۰۰۰ ۳۱۷ ۱۴٫۰ ۸٫۲

* ^ این آمار کشورهای چین، جمهوری دموکراتیک کره و جمهوری ویتنام را دربر نمی‌گیرد.


کوره‌پزخانه

جدول ۱
پایگاه شغلی مشاغل (نوع فعالیت)
تولیدی کوره‌سوز – کوره‌چین – قرمزدرآر – خشتمال – انبارزن – چرخ کش – سوخت‌کش – کلنگ‌دار – گِل‌ساز – قالب کش – خشت جمع‌کن
غیرتولیدی میرزا - سرپرست