کتاب جمعه ۳

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳

پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸


قصه

میهن بهرامی... ۴

قصهٔ ژاپنی

فرخی... ۲۲

برانیسلاو نوشیج

سروژ استپانیان... ۲۹

مانوئل ساپاتا اولی‌بیا

قاسم صنعوی... ۴۴

میلان کوندرا

احمد میرعلائی... ۵۳


شعر

رضا دبیری‌جوان... ۷۳

منصور اوجی... ۷۴

احمد شاملو... ۷۵

آگوستینونتو

ف. فریاد... ۷۶


نقد و بررسی

م- ع. سپانلو... ۸۰

باجلان فرخی... ۱۳۳


اسناد تاریخی

خ. ش... ۱۴۲


کتاب کوچه

احمد شاملو... ۱۴۷


پرسه در متون

ر- ع. دیوان‌بیگی... ۱۵۵


طرح و عکس

داریوش رادپور... ۲

یه راه... ۱۱۱

چاخو... ۱۱۶

زابرنیسکی... ۱۵۴

چند کاریکاتور... ۱۵۷


مقالات و مقولات

کتاب جمعه... ۳

ژان شنو

ع. پاشائی... ۸۹

علی‌ شاکری... ۹۷

ژرژ لوکاچ

خ. ش... ۱۱۲

موریس گودلیه

دکتر باقر پرهام... ۱۱۷

پرشین... ۱۲۶

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال