کتاب جمعه ۸

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۸
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۸
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۸
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۸
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۸
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۸
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۸
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۸

۲۹ شهریورماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

داریوش رادپور... ۲

بلاشون... ۱۵۰

کاردون... ۱۴۷


قصه

نسیم خاکسار... ۳

هارولد پینتر

ترجمهٔ الف. و. وفا... ۱۴

ویکتور ژیودیس

ترجمهٔ رامین شهروند... ۱۹

ژوزفینا نیگلی

ترجمهٔ همایون نوراحمر... ۲۳


شعر

مینا – دست‌غیب... ۴۶

فریبرز ابراهیمپور... ۴۶

م. ع. سپانلو... ۴۷

ویلیام باتلر ییتس

ن. پرکانی... ۴۸


مقالات و مقولات

جان هاوارد لاوسن

ترجمهٔ محسن یلفانی... ۴۹

ایگلتون

ترجمهٔ محمدامین لاهیجی... ۶۵

آدولف سانشز واسکز

ترجمهٔ عباس خلیلی... ۶۹

ای. و. پلخانوف

ترجمهٔ فرشتهٔ مولوی شیرازی... ۷۲

کنستانتین سوکولاس

آزاده... ۸۲

محمدجواد زاهدی... ۹۱

باجلان فرخی... ۱۲۰

ب. ف.... ۱۳۴

کامیلو تورِز

ترجمهٔ آزاده... ۱۴۵


اسناد تاریخی


پرسه در مطبوعات

روزنامهٔ انقلاب اسلامی... ۱۵۱


از خوانندگان


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال