کتاب جمعه ۱۱

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۱ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۱

۱۹ مهرماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

پلانتو... ۲

براد هُلند... ۱۱۵ تا ۱۱۹

توپور... ۱۰۲

پلانتو... ۱۳۴


شعر

پابلو نرودا

م.ع. س.... ۸-۲۵

یانوس ریتسوس

نیکولاس گوی‌لن... ۴۴

ویکتور خارا... ۴۶

الن بوسکه... ۴۸

لوئی آراگون

پاتریشیا گوردون

احمد کریمی حکاکّ... ۴۹


مقالات و مقولات

ادواردو گالیانو

رامین شهروند... ۳

م.ع. سپانلو... ۲۰

پابلو نرودا... ۲۱

ف. فریاد... ۲۲

پابلو نرودا... ۳۰

ماتیلده اوروتیا نرودا... ۳۴

ریکاردو گاریبای... ۳۷

رالف میلی‌باند... ۵۲

آزاده... ۶۵

باری هندرسُن

پرویز صالحی... ۷۲

فرشتهٔ مولوی... ۱۲۰

بئاتریس آلنده

احمد کریمی حکاکّ... ۱۳۵

مایکل راپتیس

آزاده... ۱۴۱


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.