کتاب جمعه ۱۳

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۳

۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

داریوش رادپور... ۲

نیلوفر قادری‌نژاد... ۱۴۴


مقالات و مقولات

ادواردو گالبانو

رامین شهروند... ۳

دکتر غلامحسین میرزاصالح... ۳۴

ن.د... ۷۲

م-ع. سپانلو... ۷۴

ک. زلینسکی

ترجمهٔ پرویز صالحی... ۸۰

جیمز ف. پتراس

ترجمهٔ احمد خزاعی و محمدجواد زاهدی... ۹۳

باجلان فرخی... ۱۰۲

کیومرث منشی‌زاده... ۱۱۸

کتاب کوچه

محمد میرشکرائی... ۱۲۲


قصه

رضا علامه‌زاده... ۳۹

توربورگ ندرئوس

ترجمهٔ سروژ استپانیان... ۴۸


شعر

م. ساغر... ۶۲

برتولت برشت

برگردانِ پروین انوار... ۶۴

ادگار لی ماسترز

حسن فیاد... ۶۷


از خوانندگان


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.