کتاب جمعه ۱۷

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۷ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۷

۱۵ آذرماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

عباس سماکار... ۳

م. شفیق... ۳۷

نادر هُدی... ۵۲

سولماز دبیری… ۶۱

گوران تربورن

آزاده… ۸۴

والتر گولدشتاین

میترا زندی… ۱۰۳

فرانس مورلاپه و ژوزف کولینز

سوری چوبک… ۱۲۰

پیتر بیسکایند

ابوالحسن علوی طباطبائی… ۱۲۸


قصّه

ماکسیم گورکی

پرویز برومند... ۱۷


شعر

نعمت میرزازاده (م. آزرم)... ۳۰

پِرت وارد، بیل ابورن، پاتریشیا گوردون

احمد کریمی حکّاک... ۳۳


پرسه در مطبوعات


کتاب‌های تازه


در پاسخ خوانندگان


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.