کتاب جمعه ۶

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۶

پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸


یادنامهٔ صمد

لورانس فارسی

باقر پرهام... ۳

غلامحسین ساعدی... ۱۰

صمد بهرنگی... ۲۸


طرح و عکس

داریوش رادپور... ۲

پلانتو... ۶

کیومرث کیاست... ۱۵۴

بلاشون... ۱۶۱


سناریو

محمود دولت‌آبادی... ۳۸


قصه

امیرحسین چهل‌تن... ۷۶


شعر

اسماعیل خوئی... ۳۷

لطیف هلمت، شعر کُرد

جلال‌الدین ملکشاه... ۸۲

برتولوت برشت

احمد کریمی حکاک... ۱۳۸


مقالات و مقولات

روشنفکران و انقلاب(۲)... ۳۰

خ. کیانوش... ۸۶

پری آندرسن... ۹۸

باجلان فرخی... ۱۱۹

مصاحبه با عایشه محسن... ۱۲۸


اسناد تاریخی


پرسه در متون

تاریخ کرمان... ۱۵۷

میرزامهدیخان استرآبادی... ۱۵۸

روزنامه ناصرالدین‌شاه... ۱۶۰

ابراهیم باستانی پاریزی... ۱۶۱


جامانده از فهرست

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال