کتاب جمعه ۲۶

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۶

۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

باقر پرهام... ۹

اسماعیل خوئی... ۱۳

سلیم سلیمان... ۲۱

کوندراد دترز

علی‌اصغر خراسانی... ۶۱

اکتاویو ایانی

دکتر مهدی کاظمی بیدهندی... ۸۲

گوران تربورن

آزاده... ۹۵

خوآن فرانکو

مهین دانشور.... ۱۱۲

مصاحبه‌ئی با گازمن

ابوالحسن علوی طباطبائی... ۱۲۸

اندرو زیمبالیست و جیمز پتراس

بابک اتحاد... ۱۴۰

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۵۶


قصّه

خورخه آمادو

م. سجودی... ۳۴

گابریل گارسیا مارکز

صفدر تقی‌زاده... ۴۲


شعر

اردال آلووا

بهرام حق‌پرست... ۳۲

نیکولاس گوی‌لن

رامین شهروند... ۴۸

الدریج کلیور

رامین شهروند... ۵۲

گیل ستوکس... ۵۸

سعید محبی... ۹۳

تیمور ترنج... ۹۴


پرسه در متون

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.