کتاب جمعه ۴

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۴ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۴ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۴

اوّل شهریور ۱۳۵۸


مقالات و مقولات

احمد شاملو... ۳

میزگرد... ۶

خ. کیانوش... ۱۷

آدولف سانچز واسکز

ع. پاشائی... ۹۲

ژان شنو

خسرو شاکری... ۱۰۶

جواد زاهدی مازندرانی

محمدرضا حسینی کازرونی... ۱۲۷

خ. کیانوش... ۱۳۸


قصه

محمود ایرانی... ۴۰

نادر‌ابراهیمی... ۵۲

کارلوس آرتوروتروکه

قاسم صنعوی... ۷۰


شعر

آمانو تاداشی... ۸۲

کرودا سابورو... ۸۳

تاکانو کیکوئو... ۸۴

موزوکی شیرویامو... ۸۵

کامی‌مورا هاجی‌مه... ۸۶


تآتر

روث برلو

ابوالحسن ونده‌ور (وفا)... ۸۷


طرح‌ و عکس

داریوش رادپور... ۲

می‌هاسکو... ۱۵۲

ژان گورمه‌لن... ۱۶۰


اسناد تاریخی


نقد و بررسی

باجلان فرخی... ۱۱۳


پرسه در متون

از کتاب ملائکه... ۱۲۳

میرزا حبیب اصفهانی... ۱۵۳

اسناد و خاطرات ظهیرالدوله... ۱۵۶

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال