کتاب جمعه ۳۲

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۲

۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

غلامحسین میرزاصالح... ۱۰

ژان پل سارتر

رامین شهروند.... ۱۳

طارق علی

آزاده... ۱۷

ک. لیدن

غلامحسین میرزاصالح... ۵۲

علی بلوکباشی.... ۷۵

حسنین هیکل

ر.ش.... ۱۱۴


قصه

محمد رخشانی... ۳۷

هما ناطق... ۶۴

هوشنگ گلشیری... ۴۳

محسن حسام... ۱۰۲


فیلمنامه

محسن سماکار... ۱۱۲


شعر

مهوش قدیریان... ۵۰

ویدا کریمی... ۶۱

احمد شاملو... ۶۲

آریتا پریتام (هندوستان)

الف. نون.... ۹۹

مین لوانگ (ویتنام)

الف. نون.... ۱۰۰

ص.ت.... ۱۲۴


پرسه در متون

جهانگیر افشاری... ۱۳۴


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.