کتاب جمعه ۳۱

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۱

۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۵۹


طرح و عکس

بیژن جزنی... ۲


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

غلامحسین میرزاصالح... ۸

احمد شاملو.... ۱۳

ناصر پاکدامن... ۳۴

فریدون آدمیت... ۵۲

گئورگی پلخانف

منوچهر هزارخانی.... ۷۶

ک. لیدن

غ. مهرداد... ۱۰۲

آلبر کامو

رامین شهروند... ۱۰۷

خسرو شاکری... ۱۱۲


شعر

یحیی هاشمی... ۲۳

عظیم خلیلی... ۲۳

مینا دست‌غیب... ۳۳

جرج مکبث

ا. نیام... ۶۲


داستان

کامبوزیا پرتوی... ۲۶

یاروسلاو هاشک

م. ع. سپانلو... ۹۶


در پاسخ خوانندگان

غ. میرزاصالح... ۱۱۸


اسناد تاریخی

خسرو شاکری... ۱۲۳

جمعیت حقوقدانان ایران... ۱۲۷


پرسه در مطبوعات

از نشریهٔ سندیکای مشترک نفت... ۱۳۶


شطرنج

جهانگیر افشاری... ۱۳۸


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.