کتاب جمعه ۹

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۹
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۹
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۹
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۹
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۹
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۹ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۹

۵ مهرماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

مارشال لای‌تر... ۲

کونک... ۹۲

عباس یوسف‌پور... ۳۸

بارب... ۱۵۲


قصه

ناصر زراعتی... ۳

فاطمه ابطحی... ۲۱


شعر

فاطمه ابطحی... ۳۱

محمدعلی طالبی... ۳۲

مورتوز نگاهی... ۳۴

نوئمیا دوسوزا... ۳۶

عبدالمحمد دلخواه


مقالات و مقولات

سرگئی آیزنشتاین

احمد ضابطی جهرمی... ۴۷

آرنولد هاوزر

فرشته مولوی شیرازی... ۵۴

کنستانتین سوکولاس

آزاده... ۶۵

یوسف اباذری... ۷۸

کامیلو تورِز

آزاده... ۹۳

آیزایا برلین

نجف دریابندری... ۹۹

باجلان فرخی... ۱۴۰


پرسه در متون


پرسه در مطبوعات

بولتن سازمان برنامه... ۱۵۹


جامانده از فهرست

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.