کتاب جمعه ۱۹

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۹ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۹

۲۹ آذرماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

کریس کوچرا

ناهید بهمن‌پور... ۹

ل. یاکیمنکو

م. ساغرنیا... ۵۰

احمد شاملو... ۶۴

محمدرضا حسینی کازرونی... ۷۵

ضیق‌الترانی

علی‌اصغر خراسانی... ۸۰

گوران تربورن

آزاده… ۸۷

طاهر طاهری… ۹۲

میشل بوسکه

ناصر پاکدامن… ۱۱۲

جمشید چالنگی… ۱۲۳

ناصر پاکدامن… ۱۲۶

ایهان باشگوز

باجلان فرخی… ۱۳۰

کیومرث منشی‌زاده... ۱۴۲

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۴۸


قصّه

فرناندو آرابال

ایرج زُهری... ۳۱


شعر

فاطمهٔ ابطحی... ۴۷


از خوانندگان


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.