کتاب جمعه ۲۰

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۰

۶ دیماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

قدسی قاضی‌نور... ۳۱

محمد مختاری... ۴۲

رامین شهروند... ۵۵

هنری میلر

هما ناطق... ۶۲

کریس کوچرا

ناهید بهمن‌پور... ۷۸

گوران تربورن

آزاده… ۹۵

ایهان باشگوز

باجلان فرخی… ۱۱۳

فریبرز ابراهیم‌پور... ۱۲۰

آذر آذری... ۱۲۳

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۳۶

لوئی پو وِل… ۱۴۳


قصّه

کارل زِمان و ییری گولد

سیروس طاهباز... ۱۰


شعر

آندره وزنه‌زنسکی

م. س… ۳۰


جلو دانشگاه


با خوانندگان

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.