کتاب جمعه ۲۷

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۷ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۷

۲ اسفندماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

عکس‌هائی از فرشاد فرهی... ۱۷

مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

باقر پرهام... ۹

فرناندو هنریک کاردزو... ۴۰

خوآن فرانکو

مهین دانشور.... ۵۹

پیتر بیسکیند

م. آزاد... ۸۵

گوران تربورن

آزاده... ۹۳

م. سجودی... ۱۰۲

دکتر علی شکوئی... ۱۰۵

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۱۹


قصّه

شهرزاد... ۳۳


شعر

ربرتوفرناندز رتامار

نیکلاس گوی‌لِن

فرهاد غبرائی... ۳۷


پرسه در متون


جلو دانشگاه


از میان نامه‌ها


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.