کتاب جمعه ۲۴

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۴

۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

شهرنوش پارسی‌پور... ۶۲

منوچهر فکری‌ارشاد... ۷۷

نیکو کیلسترا... ۸۷

محمد مختاری... ۱۰۲

آدلف سانچز واسکِز

عباس خلیلی... ۱۲۷

کارل لیدن

غلامحسین میرزاصالح... ۱۴۱

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۵۴


قصّه

هانس کریستین آندرسن

محمد قاضی... ۹

آنتوان دو سن تگزو په‌ری

احمد شاملو... ۱۸

ذکریا طامر

رامین شهروند... ۵۱


شعر

احمد کریمی حکاک... ۵۵


پرسه در متون


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.