کتاب جمعه ۱۵

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۵

۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

محمد مختاری... ۳

بهرام مقدادی…۶۰

محمد قاضی... ۷۴

م-ع. سپانلو... ۹۳

هنری مگداف

ترجمه و تلخیص ابراهیم انصاری… ۱۰۲

ترجمهٔ م. معلم… ۱۱۰

میشل فارل

ترجمه‌ی ی. اباذری… ۱۲۱

ژان شئو

ترجمه خسرو شاکری… ۱۳۵

ا. صمیمی… ۱۴۶

غلامحسین ساعدی… ۱۵۰


قصه

نمایشنامه‌ای از بهرام بیضائی… ۱۲

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.