کتاب جمعه ۷

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۷
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۷
جلد دوم کتاب جمعه سال اول شماره ۷
جلد دوم کتاب جمعه سال اول شماره ۷
جلد سوم کتاب جمعه سال اول شماره ۷
جلد سوم کتاب جمعه سال اول شماره ۷
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۷
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۷ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۷

۲۲ شهریورماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

داریوش رادپور... ۲

سعید درم‌بخش... ۱۳۶


قصه

محمدرضا صفدری... ۲۵

برانیسلاو نوشیچ

سروژ استپانیان... ۳۶

رودس روفوس

قاسم صنعوی... ۴۳


شعر

اسماعیل خوئی... ۵۹

فریدون مشیری... ۷۱

احمد شاملو... ۷۲


مقالات و مقولات

اقتصاد ایران: گذشته و حال... ۳

ع. پاشائی... ۷۴

پانه کوک

بابک... ۸۸

کامیلو تورِز... ۹۸

سازمان برنامه و بودجه... ۱۲۶

باجلان فرخی... ۱۳۷

د. گریبانوف

مجید کلکته‌چی... ۱۵۰
کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود