کتاب جمعه ۲۲

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۲

۲۰ دیماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

ماکسیم گورکی

رامین شهروند... ۱۶

ع. پاشائی... ۳۲

ابراهیم مختاری... ۴۵

کارل لیدن

غلامحسین میرزاصالح... ۵۷

ای. اچ. کار

علی وادی… ۶۴

هادی لنگرودی... ۸۵

فرهاد فکور... ۹۶

اوکتاویو ایانی

دکتر مهدی کاظمی بیدهندی... ۱۰۵

باقر پرهام... ۱۲۱

ماکسیم رودنسون

آزاده... ۱۲۵

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۴۵


قصّه

مارتی لارنی

م. سجودی... ۹


شعر

میرزاآقا عسکری... ۴۲

د. آموزگار… ۴۴

تیمور ترنج... ۴۴


پرسه در متون


در پاسخ خوانندگان

غلامحسین میرزاصالح... ۱۳۷


جلو دانشگاه

احمد کسیلا... ۱۵۱


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.