کتاب جمعه ۲۱

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۱

۱۳ دیماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

ف. محقق... ۳۵

ژان پی‌یر دیگار

اصغر کریمی... ۵۶

هری مگداف

بابک فاطمی... ۷۰

سینتیا کاکبرن... ۸۳

ادلف سانچز واسکز

عباس خلیلی… ۹۵

کریس کوچرا

ناهید بهمن‌پور... ۱۰۴

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۴۲


قصّه

چارلز بوکوفسکی

م-ع. سپانلو... ۹


شعر

میرزا آقا عسکری... ۲۴


اسناد تاریخی


پرسه در مطبوعات


پرسه در متون

احمد کسیلا... ۱۳۳


جلو دانشگاه


در پاسخ خوانندگان

غلامحسین میرزاصالح... ۱۲۷


نامه‌ها


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.