الگو:کتاب جمعه

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد. روشِ این مجله، آن‌طور که در داخلِ جلدِ هر شماره نوشته شده، سیاست و هنر بوده است.

نشرِ الکترونیکیِ کتاب جمعه در بایگانی مطبوعات ایران با اجازهٔ سایت رسمی احمد شاملو صورت می‌گیرد.


Jeld01.jpg Jeld02.jpg Jeld03.jpg Jeld04.jpg Jeld05.jpg Jeld06.jpg Jeld07.jpg Jeld08.jpg
Jeld09.jpg Jeld10.jpg Jeld11.jpg Jeld12.jpg Jeld13.jpg Jeld14.jpg Jeld15.jpg Jeld16.jpg
Jeld17.jpg Jeld18.jpg Jeld19.jpg Jeld20.jpg Jeld21.jpg Jeld22.jpg Jeld23.jpg Jeld24.jpg
Jeld25.jpg Jeld26.jpg Jeld27.jpg Jeld28.jpg Jeld29.jpg Jeld30.jpg Jeld31.jpg Jeld32.jpg
Jeld33.jpg Jeld34.jpg Jeld35.jpg Jeld36.jpg