کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۲۸: سطر ۲۸:
 
|[[Image:jeld15.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۵ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۵]]، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld15.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۵ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۵]]، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld16.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۶ اوّل آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۶]]، اوّل آذرماه ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld16.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۶ اوّل آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۶]]، اوّل آذرماه ۱۳۵۸]]
 +
|}
 +
 +
{|
 +
|[[Image:jeld17.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۷ ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۷]]، ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸]]
 +
|[[Image:jeld18.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۸ ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۸]]، ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸]]
 +
|[[Image:jeld19.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۹ ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۹]]، ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸]]
 +
|[[Image:jeld20.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۰ ۶ دیماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۰]]، ۶ دیماه ۱۳۵۸]]
 
|}
 
|}

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۱۶

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۳، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۴، اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۵، هشتم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۶، پانزدهم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۷ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۷، ۲۲ شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۸ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۸، ۲۹ شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۹، ۵ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۰ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۰، ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۱ ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۱، ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۲ ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۲، ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۳ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۳، ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۴ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۴، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۵ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۵، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۶ اوّل آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۶، اوّل آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۷ ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۷، ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۸ ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۸، ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۹ ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۹، ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۰ ۶ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۰، ۶ دیماه ۱۳۵۸