کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
سطر ۱۸: سطر ۱۸:
 
{|
 
{|
 
|[[Image:jeld09.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۹]]، ۵ مهرماه ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld09.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۹]]، ۵ مهرماه ۱۳۵۸]]
 +
|[[Image:jeld10.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۰ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۰]]، ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸]]
 +
|[[Image:jeld11.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۱ ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۱]]، ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸]]
 
|}
 
|}

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۱۱

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۳، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۴، اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۵، هشتم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۶، پانزدهم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۷ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۷، ۲۲ شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۸ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۸، ۲۹ شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۹، ۵ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۰ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۰، ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۱ ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۱، ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸