ولیعهد اتریش چرا کشته شد؟

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۱۶۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۱۶۰
• ناصرالدین‌شاه نوشته است ولیعهد اطریش چرا کشته شد.

«چون کتابچه روزنامه سند ۱۳۰۵ و ماقبل‌ها الحمدال‍له تعالی در کمال خوبی و خرّمی و صحت مزاج بوده باتمام رسیده و امروز که اول ماه محرم سنه ۱۳۰۶ و ۱۵ سنبله سیچقان‌ئیل است در زیرپله عمارت موزه در تهران بعد از ناهار نشسته‌ام و این روزنامه جدید را بدست گرفته می‌نویسم و انشاءال‍له تعالی امیدوار هستم به‌خداوند‌ تعالی که این کتابچه را هم در کمال خوبی و صحت مزاج و سلامتی دوستان با دل خوش و مسرت بانجام برسانم. الحمدال‍له تعالی هواها در کمال خوبی است. صحت مزاج عمومیت دارد. در تمام مملکت الحمدال‍له ناخوشی بد مسری نیست. کمال امنیت و ارزانی و فراوانی نعمت همه جا موجود است و عمومیت دارد! صبح ملک‌الشعراء را آورده چند جلد روزنامه‌های تمام شده که کهنه را به‌او دادم ببرد مجله تازه نماید.

از نوشته‌جات نریمان‌خان که امروز از وینه رسید کشته شدن ولیعهد اتریش حقیقتاً مصوم گشت چه بوده است این ولیعهد هرزه در این اواخر همیشه روزها که به‌جنگل و شکارگاه می‌رفته به‌زن جنگلبان شکارگاه مایل شده و او را می‌نهد و یک جنگل‌بان با طپانچه همچه به‌مغز ولیعهد می‌زند که نصف سرش از هم داغان می‌شود. زنش را هم می‌کشد بعد خودش را هم می‌کشد.

همین امروز عصری نایب‌السلطنه از قم به‌حضور رسید. این روزها عروس دختر عزت‌الدوله است به‌پسر فخرالملک، گویا فرداشب می‌برند به‌خانهٔ داماد.»

کتاب خطی روزنامه ناصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۳۰۶ قمری - کتابخانه سلطنتی سابق.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار