ریشه‌وار

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۸۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۸۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۸۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۶ صفحه ۸۴


اگر خواستار آنید

که به‌هنگام مرگ سرافراز باشید.

می‌باید تفنگی در آغوش شما باشد

نه اندام زنی.


اگر خواستار آنید

که به‌هنگام مرگ نیز زنده باشید

به‌اعماق خاک کوهستان فرو شوید

که چون ساقه‌هاتان را ببرند

خون‌تان رودی شود

تا جاودانه

با کوهستان
بتوانید زیست.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار