پائیز ۵۸

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۶۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ صفحه ۶۱

پنجره‌ها به خیابان مسین می‌گشاید

و سربازان سبز، به سنگینی

بر برگ‌های زرد پای می‌کوبند،

مجسمه‌های مفرغی

از خودروهای ماشی

به زیر می‌آیند

و نشان شجاعت‌ها

بر سینه‌هاشان رنگین کمانی است.


کارگران

خاموش

از پس شیشه‌های کارخانه

در عبورِ سردی و فولاد می‌نگرند.

تانک‌ها از پله‌های جمهوری اول

بالا می‌روند

و لوله‌های بلندِ ناشاد

تاریکی کارگاه را

می‌کاوند

در شیب میان کارخانه و تانک

سربازی ایستاده است

و تفنگش را روغن می‌زند،

و سربازی دیگر

در چارراه تردید

از خود می‌پرسد:

«این بار به کدامین سو

شلیک خواهم کرد؟»

پائیز جمهوری

پر از قهقهه‌های مفرغی است.


ویدا کریمی


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار