ترانهٔ تلخی برای شیلی

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۳۳


اردال آلووا Erdal Alova

(شاعر ترک)


ویرگولِ ظریف جهان ما

ای گل سرخ اقیانوس،

دستنوشتهٔ کف‌های سفید

ای سطر بلندِ درهم ریخته،

روح ملاحان گمشده

خیس می‌کند سنگریزه‌ها را

ای زیبای پهنهٔ عالم
شیلی، هِی، شیلی!


آسمان سیاه، باد سیاه، برف سیاه

غنچه‌هایت را فرو پوشید

و تو را، که در بهار پیشرس

خونت به‌رودبارانت منجمد شد،

این چنین روزگاری گذشت

ای شکوفهٔ فریب‌خوردهٔ آمریکا

به‌سال تلخی‌ها
شیلی، هی، شیلی!


جانپناه خلق بود حجله‌گاهت

ای نوعروسِ بیوه

که با چیدن گل‌های همیشه بهار

گل رویت در اردوگاه‌ها پژمرد

و صندوق جهیزت، دستاورد رنجبران

در آتش سوخت و به‌یغما رفت

پس از آلنده.
شیلی، هی، شیلی!


هدیه آور دل‌های عطشناک،

نرودا و میسترال را

زبان پرخار و شهدناک پامپا[۱] توئی.

سوز آهی دارد گسسته سازش

سرخوشان بیمناک از نور را.

رمیده دختر دریائی

گشوده باد زبانش
شیلی، هی، شیلی!


برگردان بهرام حق پرست


پاورقی

  1. ^  استپ‌های آمریکای جنوبی.
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار