در امتداد جاده‌های تاریک

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۹۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۶ صفحه ۹۴

با کدامین شب پیمان بسته‌ایم

که آفتاب

در نای خروسان متروک مانده است؟

سایه‌های غریب

مرثیه‌خوانان

از کوچه‌های نشسته به‌خون می‌گذرند،

و اسبان صبور

به‌انتظار دلاوری

در امتداد راه‌های گمشده

سُم بر طاول راه می‌سایند.

با این همه

بسیارها که قصد آفتاب کردند

اما

از تنگنای میان دو پلک فراتر نرفتند.

***

در امتداد جاده‌های تاریک

مردانِ کور

آفتاب را

سرودی کرده‌اند.


ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار