کتاب هفته ۱۳

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۱۳
جلد کتاب هفته شماره ۱۳
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۳
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۳
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۷ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۳

۱۰ دی ماه ۱۳۴۰


در این مجلد:

داستان‌ها:

  • دزد همینه . . . . از عزیز نسین . . . . ترجمهٔ رضا . . . . ۳۹
  • رمهٔ حوا . . . . از بلاسکو ایبانز . . . . ترجمهٔ مهندس کاظم انصاری . . . . ۴۹


کتاب ضمیمه:

  • خونحواهی . . . . از تامس دیوئی . . . . ترجمهٔ ضمیر . . . . ۷۹


کتاب شطرنج:

  • شطرنج . . . . از رضا جمالیان . . . . ۸۷


کتاب دانش:


کتاب شعر:

  • آهوان . . . . دکتر رضا براهنی . . . . ۱۳۰


کتاب کوچه:


فرهنگ ادبیات و هنر . . . . ۱۴۵

دایرة‌المعارف . . . . ۱۴۹

اندیشه‌ها و هنرها . . . . ۱۷۳

جامانده از فهرست:کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود