زبان گیاه

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۵
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۵


زبان گیاه

من

برهنه زاده‌ام،

برهنه زیسته‌ام،

برهنه‌ام.

تو خون پرنده‌ای

من زبان گیاهم


فرود و پرواز هر پرنده،

قصه‌ی تلخی است؛

یاد دیر پائی است

فرود آی و برخیز!

بگریز!

تو زبان مرا نخواهی شناخت.


تصویر را بدینسان باید پرداخت:

باران سیاه

پرنده بر گیاه

پرنده تنها

گیاه تنها

آسمان آبی

زمین تهی


بهمن فرسی