زبان گیاه

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۵
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۵


زبان گیاه

من

برهنه زاده‌ام،

برهنه زیسته‌ام،

برهنه‌ام.

تو خون پرنده‌ای

من زبان گیاهم


فرود و پرواز هر پرنده،

قصه‌ی تلخی است؛

یاد دیر پائی است

فرود آی و برخیز!

بگریز!

تو زبان مرا نخواهی شناخت.


تصویر را بدینسان باید پرداخت:

باران سیاه

پرنده بر گیاه

پرنده تنها

گیاه تنها

آسمان آبی

زمین تهی


بهمن فرسی

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار