شب‌تاب

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۱
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۱
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۲
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۲


شب‌تاب

هنوز از شب دمی باقی‌‌است،ـمی‌خواند در او شبگیر

و شبتاب، از نهانجایش به ساحل، می‌زند سوسو


به مانند چراغ من که سوسو می‌زند در پنجره‌ی من

به مانند دل من که هنوز از حوصله وز صبر من باقی است در او

به مانند خیال عشق تلخ من که می‌خواند

***

و مانند چراغ من که سوسو می‌زند در پنجره‌ی من

نگاه جشم سوزانش امیدانگیز با من

در این تاریک منزل می‌زند سوسو

نیما یوشیج

از «ماخ اولا»

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار