می‌گریزم، باز می‌گردم

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۴
کتاب هفته شماره ۱۳ صفحه ۱۲۴


می‌گریزم، باز می‌گردم

می‌گریزم...

باز می‌گردم...

در من، از خوف رسیدن تلخ پرهیزی است.

با درنگ من شتابی هست،

با شتاب من درنگ یأس‌ آمیزی است.


می‌پرستم...

کفر می‌گویم...

آن‌جه ناپیداست می‌جویم،

و آن چه پیدا شد نمی‌خواهم.

دست در دست عبث، همگام موهومم.

خنده‌ام در اشک می‌میرد،

اشک من از خنده‌هایم رنگ می‌گیرد.


کیست می‌خواند؟

چیست می‌راند؟

کیست می‌خواهد به زندان درونم بازگرداند؟

چیست می‌خواهد ز خویشم باز بستاند؟

من نمی‌دانم.

بر سر این شک حیرت‌خیز

از ره اندیشه‌ای ناچیز

باز می‌مانم!


محمود کیانوش

فروردین ۳۸

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار