کتاب هفته ۱۷

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۱۷
جلد کتاب هفته شماره ۱۷
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۷
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۷
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۸ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۷

۸ بهمن ۱۳۴۰

در این مجلد:

داستان

  • لبخند خونین ... اثر لئونید آندریف ... ترجمه مهندس کاظم انصاری ... در صفحه ۹
  • شاعر ... اثر کارل چابک ... ترجمهٔ ایرج نوبخت ... ۸۷
  • خانه خالی ... اثر عزیز نسین ... ترجمهٔ ثمین باغچه‌بان ... ۹۹
دورگه ... ۱۸۱
فرفره ... ۱۸۴
شمشیر ... ۱۸۵
بازگشت ... ۱۸۷

شعر

  • حالت ... از م - امید ... ۱۷۵
  • قاتل ... از اسکار وایلد ... ۱۷۹

هنر و دانش

کتاب کوچه

با همکاری علی بکوکباشی

شطرنج

باهمکاری رضا جمالیان

جامانده از فهرست:


کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود