قاتل

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۹
کتاب هفته شماره ۱۷ صفحه ۱۷۹


[قطعه‌ای از یک منظومه]


او زنی را که دوست می‌داشته، کشته است

و بدین جهت می‌باید که بمیرد.


بگذار این سخن همیشه به گوش آید

که هر کس، آنچه را که دوست می‌دارد، می‌کشد:

بعضی با نگاهی و بعضی با تملقی.

پست‌فطرتان با بوسه‌ئی

و دلاوران با شمشیری.


گروهی عشق خود را در جوانی می‌کشند

و گروهی به هنگام پیری.

برخی، گلوگاه را با دست‌های مصمم خویش می‌فشارند

برخی با دستان زر.

و آن‌ها که مهربان‌ترند دشنه‌ئی به کار می‌برند؛ چرا

که با دشنه


مرده بس زودتر سرد می‌شود.

بععضی زمانی کوتاه دوست می‌دارند و

و بعضی دیر زمانی.

برخی عشق را می‌فروشند و

برخی می‌خرند.

گروهی با اشگ‌های فراوان

و گروهی بی آن که حتا آهی برآرند.

اما هر کس

آنچه را که دوست می‌دارد، می‌کشد.

اسکار وایلد

[ناله‌های زندان ری‌دینگ]