کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردنِ تاریخ)
جز
سطر ۱: سطر ۱:
 +
{|
 +
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱]]
 +
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲]]
 +
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳]]
 +
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴]]
 +
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵]]
 +
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶]]
 +
|}
 +
 +
 
''کتاب جمعه'' نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.
 
''کتاب جمعه'' نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.
  

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۵

جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶


کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.

سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸