کتاب هفته ۴

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۴
جلد کتاب هفته شماره ۴
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۵
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۵
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۶
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۶
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۸ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۴ صفحه ۸ (فهرست)


سال اوّل، شمارهٔ ۴

۷ آبان ۱۳۴۰

در این مجلد:

***
  • فرار و چند داستان دیگر از اشتاین‌بک، ترجمهٔ س. طاهباز ... ۶۵
دربارهٔ جان اشتاین‌بک ... ۶۷
گل‌های داوودی ... ۶۹
فرار ... ۸۳
مار ... ۱۰۵
یورش ... ۱۱۹
دو خواهر ... ۱۳۵
***

کتاب ضمیمه: خونخواهی (۴) اثر تامس دیوئی، ترجمهٔ: ضمیر ... ۱۴۹

***
  • کتاب کوچه شامل: ترانه‌ها، معماها، خرافات، آداب و رسوم، و زبان کوچه (فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات و تعبیرات عامیانه) ... ۱۶۱
***
***کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود