کتاب هفته ۱۲

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۱۲
جلد کتاب هفته شماره ۱۲
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۲
پشت جلد کتاب هفته شماره ۱۲
کتاب هفته شماره ۱۲ صفحه۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۲ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۲ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۱۲ صفحه ۶ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۱۲

۲ دی ماه ۱۳۴۰


خوانندگان گرامی

از این شماره تحولات محسوس دیگری در کتاب هفته مشاهده می‌کنید:


جلد کتاب و شیوهٔ چاپ آن، تغییرات کلی یافته است… ده شمارهٔ اول ما، با طریقی کاملاً تازه و ابتکاری که در چاپ جلد آن به کار رفته بود، در یک سری قرار می‌گیرد. و در سری دوم که از شمارهٔ یازدهم شروع شده است، روش دیگری در چاپ جلد کتاب هفته پیش گرفته‌ایم که آن نیز کاملاً ابتکاری است و امید بسیار داریم که در هر شماره بتوانیم به زیبائی آن بیفزائیم.


دیگر اینکه از این شماره، به وعدهٔ دیگری جامهٔ عمل پوشانده‌ایم و آن توجه بیشتر به نشر آثار نویسندگان ایرانی است… از این شماره، آثار برگزیدهٔ نویسندگان ایرانی جای خاصی در کتاب هفته خواهد داشت، و بسیار خوشوقتیم که اگر کمی دیر بدین مهم پرداخته‌ایم، لااقل توانسته‌ایم بنای کار را چنان پی بگذاریم که ما را - همچنان که مورد قبول و تأیید شماست - از ابتذال به دور نگه دارد.

کتاب هفته


در این مجلد:

داستان‌ها

  • ملکوت از بهرام صادقی ... در صفحهٔ ۷
  • محبوب همه از آنتون چخوف ترجمهٔ مهندس انصاری ... ۱۰۱


کتاب شطرنج


کتاب شعر


کتاب دانش


کتاب کوچه


دائرةالمعارف ... ۱۶۹

اندیشه‌ها و هنرها ... ۱۹۵

جامانده از فهرست:کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود