بی‌تکاپو نیز نتوان زیست

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب هفته شماره ۱۲ صفحه ۱۴۳
کتاب هفته شماره ۱۲ صفحه ۱۴۳


زندگی، کوهی است

قله‌ی این کوه را تسخیر نتوان کرد.

ما همه آن کوه‌پیمایان مشتاقیم

لیکن ای افسوس!

راه ناهموار را تدبیر نتوان کرد.

***

زندگی، کوهی است

راه پر پیچ و خم این کوه را، کمتر کسی داند.

ای بسا رهرو که در این پیچ و خم ها گم شد، از ره ماند

خیرگی را بین، که ما را در چه راهی پیش می‌راند!

***

زندگی، کوهی است

در دل این کوه، جا دارد هزاران چشمه‌ی سرشار؛

لیک ما از تشنه کامی جان به لب داریم

بی‌خبر از چشمه‌ها، پا در رهی دشوار و ناهموار!

***

زندگی، کوهی است

قله‌ی این کوه را تسخیر نتوان کرد

لیک در این پیچ و خم ها بی‌تکاپو نیز نتوان زیست...

احمد رفیعی