چند طرح از راوخ

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۵۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۶۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۶۰


هانس گئورگ راوْخ Hans Georg Rauch متولد ۱۹۳۹ در برلن، فارغ‌التحصیل مدرسهٔ هنرهای زیبای هامبورگ است. اقامت وی در حوزهٔ مدیترانهٔ فرانسه و سفری که در ۱۹۶۸ به‌آمریکا کرد عمیقاً بر او اثر گذاشت.

شیوهٔ طراحی راوخ یکسره خاص خود اوست:

شروع می‌کند به‌کشیدن، بدون این که قصد مشخصی داشته باشد. اشکال، ناگهان از قلمش بر کاغذ نقش می‌بندد. اشکال هندسی، گیاهی، یا معماری. این اشکال جسم و جان پیدا می‌کنند و تنها در این هنگام است که «اندیشه» تولد می‌یابد و نقاش نسبت به‌آنچه می‌کند آگاهی به‌دست می‌آورد. هدف او، تنها، خلق زیبائی نیست؛ طی راهی طولانی است از میان جزئیات بی‌شمار و گوناگونی که تدریجاً فراهم می‌آید. و سرانجام پیروزی آرامی بر خویشتن است.

در این صفحات چند طرح از راوخ به‌نظر خوانندگان می‌رسد. متأسفانه بهترین آثار او دارای جزئیاتی است که با ارائه در قطع کوچک از میان می‌رود.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار