طرحی از توپور

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۲

کرم، می‌رود

امّا

فساد

به‌میوه می‌ماند!

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار