روزهای شور و امید

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۴۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۰
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۱
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۲
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۳
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۴
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۵
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۶
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۷
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۵۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۶۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۳ صفحه ۱۶۰


طرح‌هائی که در صفحات آینده می‌آید از میان تعداد زیادی طرح انتخاب شده است که به‌همت هانیبال الخاص در سالن اجتماعات کانون نویسندگان ایران به‌نمایش گذاشته شده بود.

انتخاب شانزده طرح برای چاپ در کتاب جمعه از میان انبوه طرح‌ها به‌راستی مشکل بود، زیرا این انتخاب می‌بایست بر مبنای «بهترین‌ها» صورت گیرد، حال آن که به‌راستی همهٔ آنها دارای ارزش و استحکام مساویند و کنار نهادن طرح‌های دیگر جز با احساس غبن میسر نیست.

***


موضوع طرح‌ها روشن است و نیازی به‌شرح و تفصیل ندارد. از خانم نیلوفر قادری‌نژاد که طرح‌ها از اوست پرسیدیم آنها را چگونه تهیه کرده است، جواب این بود که: «در آن شرایط به‌هیچ وجه نمی‌شد در خیابان کار کرد. موضوع‌ها و تیپ‌ها را به‌ذهن می‌سپردم و در خانه کار می‌کردم. چندتائی از آن‌ها را هم با مشاهدهٔ عکس‌های خبری ساخته‌ام».

خانم قادری‌نژاد در سال ۱۳۳۶ در تهران به‌دنیا آمده و دانشجوی سال چهارم دانشکدهٔ هنرهای زیباست در رشتهٔ هنرهای تجسمی، و تا کنون هشت نمایشگاه از کارهای او برگزار شده است:

سال ۵۶: نمایشگاهی گروهی در تهران گالری، دو نمایشگاه گروهی در سمنان، نمایشگاهی گروهی در تالار عبید.

سال ۵۷: نمایشگاهی دونفره در تالار عبید، نمایشگاهی گروهی به‌مناسبت هفتهٔ همبستگی در دانشکدهٔ هنرهای زیبا.

سال ۵۸: نمایشگاه خیابانی دونفره‌ئی در یاخچی‌آباد، و بالاخره نمایش اخیر طرح‌های او در کانون نویسندگان ایران.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار