کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
جز
سطر ۳: سطر ۳:
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt=سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۱|سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۱]]
+
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۲|سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۲]]
+
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۳|سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۳]]
+
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۴|سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۴]]
+
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۵|سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۵]]
+
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
 
|}
 
|}
  

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۰۶

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸


سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸