کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
سطر ۴: سطر ۴:
 
{|
 
{|
 
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱]]، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱]]، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲]]، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۳]]، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
 
|}
 
|}
 
* [[کتاب جمعه ۱]]
 
سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
 
* [[کتاب جمعه ۲]]
 
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
 
* [[کتاب جمعه ۳]]
 
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
 
 
----
 
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۴]]، اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۵]]، هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۶]]، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸]]
 
|}
 
|}
 
* [[کتاب جمعه ۴]]
 
سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸
 
* [[کتاب جمعه ۵]]
 
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
 

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۴۰

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۳، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۴، اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۵، هشتم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۶، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸