کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
جز
سطر ۶: سطر ۶:
 
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
 
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
 
 
|}
 
|}
  
سطر ۱۷: سطر ۱۵:
 
* [[کتاب جمعه ۳]]
 
* [[کتاب جمعه ۳]]
 
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
 
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
* [[کتاب جمعه ۴]]
 
سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸
 
* [[کتاب جمعه ۵]]
 
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸
 
  
 
{|
 
{|
 
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt=سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶|سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶]]
 
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt=سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶|سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶]]
 +
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
 +
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
 
|}
 
|}
  
 +
* [[کتاب جمعه ۴]]
 +
سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸
 +
* [[کتاب جمعه ۵]]
 +
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۰۵

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸


سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸

سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸