کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
جز
سطر ۱: سطر ۱:
 +
''کتاب جمعه'' نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.
 +
 +
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱]]
+
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt= سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۱ |سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۱ ]]
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲]]
+
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt= سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۲ |سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۲]]
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳]]
+
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt= سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۳ |سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۳]]
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴]]
+
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt= سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۴ |سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۴]]
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵]]
+
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt= سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۵ |سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۵]]
 
|}
 
|}
  
 
''کتاب جمعه'' نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.
 
  
 
* [[کتاب جمعه ۱]]
 
* [[کتاب جمعه ۱]]
سطر ۲۲: سطر ۲۳:
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶]]
+
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt= سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶ |سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶]]
 
|}
 
|}
  
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۹

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۱
سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۱
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۲
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۲
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۳
سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸، شماره ۳
سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۴
سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۴
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۵
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۵


سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸، شماره ۶

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸