کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
جز
سطر ۵: سطر ۵:
 
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴]]
 
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴]]
 
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵]]
 
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵]]
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶]]
 
 
|}
 
|}
  
سطر ۲۱: سطر ۲۰:
 
* [[کتاب جمعه ۵]]
 
* [[کتاب جمعه ۵]]
 
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸
 
سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸
 +
 +
{|
 +
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt= جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶ |جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶]]
 +
|}
 +
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
* [[کتاب جمعه ۶]]
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
 
سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۶

جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۱
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۴
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵


کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.

سال اوّل، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸

سال اوّل، اوّل شهریورماه ۱۳۵۸

سال اوّل، هشتم شهریورماه ۱۳۵۸

جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۶

سال اوّل، پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸