کتاب هفته ۳۱

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب هفته شماره ۳۱
جلد کتاب هفته شماره ۳۱
پشت جلد کتاب هفته شماره ۳۱
پشت جلد کتاب هفته شماره ۳۱
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۵ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۶ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۷
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۷ (فهرست)
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۸
کتاب هفته شماره ۳۱ صفحه ۸ (فهرست)
پشت جلد کتاب هفته شماره ۳۱
پشت جلد کتاب هفته شماره ۳۱

سال اوّل، شمارهٔ ۲۹

۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۱

در این شماره:

داستان‌ها

  • در کرانه رود . . . . نوشته ریچارد رایت . . . . ترجمه محمود کیانوش . . . . در صفحه ۹
  • پنجره . . . . نوشته گی‌دومو پاسان . . . . ترجمه فریدون کیانی . . . . ۸۵
  • مجسمه . . . . نوشته اسمعیل ثابتی . . . . ۱۰۴
  • شاهین سیاه . . . . نوشته داشیل هامت . . . . ترجمه ضمیر . . . . ۱۱۸


بخش آخر

  • کتاب کوچه . . . . تهیه و تنظیم علی بلوکباشی . . . . ۱۹۹


جامانده از فهرست:


  • داستان باران‌ساز اثر نویسندهٔ امریکایی ریچارد ناش که در شماره کتاب هفته به چاپ رسیده بود به وسیله آقای حمید جناب‌زاده ترجمه شده بود.
کتاب هفته
زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورای نویسندگان
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات کیهان
تهران، خیابان فردوسی، تلفن‌های ۳۱۵۶۱ تا ۳۱۵۶۵
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود